Miroslav
Spousta

Lektor
konzultant
kouč


  • Za každým úspěchem
    je spousta tvrdé práce.

  • Budoucnost patří těm,
    co se neposerou.

Cena

42 000 + DPH

10 dní leadershipu 21. století pro nástupce v rodinných firmách

Za každým úspěchem je spousta tvrdé práce.

Roční vzdělávací a výcvikový program

2017
Praha či ZČ

PŘÍNOS:

Rozvinete v něm svůj leadership, sebedůvěru a jistotu v manažerské práci, myšlení, nadhled a schopnosti řešit složité problémy, komunikační dovednosti, emoční inteligenci a cit pro vztahy, schopnost střídat řídící styly a vést lidi.
Vybaví vás těmi nejlepšími nástroji a technikami z koučování a aplikované psychologie a naučí vás s nimi pracovat.

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH DNŮ:

důslednost a naslouchání, funkční hierarchie a vztahy, kladení, silných otázek, empatie a motivace, jasné cíle a vize, nadhled a širší souvislosti, techniky projektového myšlení, vedení k zodpovědnosti a delegování, techniky práce s procesy, závěrečný test a integrace znalostí

PRŮBĚH:

Každý měsíc jeden intenzivní tréninkový den postavený na cvičeních umožňujících pochopení a zažití probíraných témat, vhodně doplněný výkladem a diskusí.
Program je speciálně upraven pro skupinu max 9 nástupců v rodinných firmách
obr

Přihlašuji se

Hledání osobní vize na Karlově mostě

Balíček individuální podpory

Ego a duch v podnikání

Představte si, jak na jedné vaší ruce leží vaše ego a na druhé váš duch. Dejte si na to chvilku... celý článek

WEB říjen 2010

Interim mentoring a koučink

Balíček služeb na míru