Miroslav
Spousta

Lektor
konzultant
kouč

Témata 10 dní

důslednost a naslouchání
funkční hierarchie a vztahy
kladení silných otázek
empatie a motivace
jasné cíle a vize
nadhled a širší souvislosti
techniky projektového myšlení
vedení k zodpovědnosti a delegování
techniky práce s procesy
test a integrace znalostí

Přihlásit se do programu

10 DNÍ

Leadershipu 21. století

Roční výcvik

Základní informace

10 tréninkových dní pravidelně rozložených do 10 měsíců.
Uzavřené skupiny kolegů na stejné úrovni firemní hierarchie.
Tři různé úrovně rozvojového programu: pro majitele a ředitele; manažery a talenty – budoucí manažery.
Ve skupině ředitelů maximálně 9 účastníků, skupina je uzavřená, účastnící dopředu ví, s kým budou ve skupině.
Ve skupinách manažerů a talentů maximálně 12 účastníků.
Program otevíráme ve třech městech:
Plzeň, Karlovy Vary, Praha.

Principy a formy práce

Zážitková cvičení
Nácviky dovedností ve dvojicích a trojicích
Zpětná vazba od kolegů i lektora
Střídání rolí a úhlů pohledu
Zažívání efektu nových postupů a technik na vlastní kůži
Diskuse a sdílení zkušeností
Přiměřeně teorie i výkladu

Trénované dovednosti

Základ tvoří „tvrdé“ nástroje a pomůcky pro řízení: práce s vizemi a cíli, nastavováním pravidel, vytváření dohod, nastavování funkční hierarchie, rozdělování zodpovědností a rolí.
Další patra tvoří „měkké“ dovednosti, zejména: komunikační dovedností, emoční inteligence, efektivní postupy a techniky mentální práce, rozvoj manažerského myšlení a rozhodování, rozvoj citu pro vytváření konstruktivních vztahů a lidské motivace.
Završením jsou konkrétní aplikace pro řízení lidí, projektů a procesů, delegování a využívání potenciálu týmů.

Jak to funguje

V přihlášce si vyberete skupinu a místo.
Majitelé/ředitelé předem obdrží seznam potenciálních kolegů a navrhované termíny, abychom mohli vyřešit případné střety zájmů a termínové kolize.
Podmínkou udělení závěrečného certifikátu je zpracování stručného aplikačního projektu a vyplnění závěrečného souhrnného testu.
Zájemcům o program nabízíme setkání s lektorem.
V případě dotazů

Důslednost a naslouchání

Bez důslednosti se z managementu stává vyčerpávající boj s lidmi. Jak s ní pracovat? Jaký je vztah mezi důsledností, direktivitou, agresivitou? Jak používat sílu a neztrácet důvěru lidí? Jaký vliv má důslednost na motivaci týmu? Trénink naslouchání je základem pro rozvoj dalších měkkých dovedností. Bude pro nás bránou do světa psychologie. Co se děje v lidském mozku při naslouchání? Co to způsobuje v komunikaci? Jak s tím co nejlépe pracovat?

Funkční hierarchie a vztahy

Jasně rozdělené zodpovědnosti a kompetence dávají systému stabilitu a výrazně zvyšují efektivitu komunikace i práce. Jak je dobře rozdělit? Jak s rozdělováním efektivně pracovat? Jaká základní pravidla dodržovat? Prozkoumáme psychologii vztahu nadřízený – podřízený. Odlišíme nadřízenost a nadřazenost a jejich vztah k motivaci. Otevřeme základy vytváření profesních vztahů a vztahových strategií.

Kladení silných otázek

Schopnost klást silné otázky otevírá dveře do tajů světů motivace, efektivity, vyjednávání, zvládání konfliktů. Pomocí otázek lze vést lidi k samostatnosti a zodpovědnosti. Otázky pomáhají zvládat kritiky a negativisty a efektivně je zapojovat do tvořivé práce. Jsou klíčem ke kreativitě, rozvoji a využití potenciálu lidí. Budete se učit otázky lépe používat. Dostanete zásobárnu silných otázek a budete poznávat, jak otázky působí v lidském mozku.

Empatie a motivace

Rozvíjení empatie zvyšuje porozumnění v komunikaci, zvyšuje schopnost řešit konflikty a předcházet nepříjemným situacím, posiluje schopnost vyjednávat a vytvářet dohody. Empatie nám otvírá světy druhých, umožňuje poznávat jiné modely chování a přemýšlení, než jsou ty naše. Usnadňuje nacházet efektivní cesty k řešení při složitých vyjednáváních a přípravách na ně. Umožňuje prozkoumávat zákonitosti lidské motivace a rozšiřovat škálu vašich motivačních nástrojů.

Jasné cíle a vize

Budeme trénovat a rozvíjet schopnosti pro vnitřní tvořivou práci, vizualizaci, přemýšlení v různých časových perspektivách. Využijeme špičkových nástrojů z manažerského koučování a psychologie a budeme tak trénovat zapojování obou mozkových hemisfér. Navážeme na trénink empatie a budeme pilovat srozumitelné a konkrétní vyjadřování, a dál tak zvyšovat efektivitu vaší komunikace s lidmi.

Nadhled a širší souvislosti

Nadhled, komplexni myšlení a rozhodování budeme rozvíjet pomocí vybraných technik a postupů z koučování a systemiky. Ukážeme si techniky mapování vztahů mezi lidmi ve firmě, doplníme sady užitečných otázek. Budeme rozvíjet schopnosti analyzovat a dívat se na věci z různých úhlů pohledu. Ukážeme si, jak zvyšovat objektivnost v rozhodování.

Techniky projektového myšlení

Správné otázky, další užitečné techniky a postupy, pohled psychologie na lidský mozek a jeho efektivní využití při přípravě a řízení projektů. Účinné zapojování kritiků, rozvíjení kreativity. Jak dostat z mozku co nejvíce nápadů? Co nelze v projektovém řízení delegovat? Jak nastavit rozhodovací kompetence při řízení? Individuální řízení projektů a využití mozkového potenciálu týmu.

Vedení k zodpovědnosti a delegování

Praktické aplikace a propojování rozvíjených dovedností do každodenní praxe. Nácviky vedení rozhovorů s podřízenými směřujících k posilování jejich zodpovědnosti a samostatnosti. Budete se učit využívat koučovací dovednosti, procvičovat práci s otázkami. Budete pilovat střídání řídících stylů, přechody od řízení k vedení, procvičíme delegování. Budeme rozvíjet vedení hodnotících rozhovorů a poskytování zpětné vazby.

Techniky práce s procesy

Do procesů se pustíme netradičně. Budeme se učit, jak lze při optimalizaci a řízení procesů využívat trénované prvky emoční inteligence, jak pracovat s lidskými vztahy v procesech. Dostanete otázky posilující procesní myšlení podřízených a jejich vnímání (procesních) souvislostí. Ukážeme si, jak využívat jednoduché sociometrické techniky. Využijeme empatii pro rozvoj schopnosti dívat se odspoda nahoru. Budeme využívat prostorové techniky práce s lidmi v rolích a ukazovat si jejich přínosy a výhody.

Test a integrace znalostí

Integrační den ve kterém budete společně propojovat znalosti a dovednosti, které jste rozvíjeli během celého programu. Čekají vás závěrečné zkoušky. Budeme vyhodnocovat integrační test. Bude spousta prostoru pro sdílení a výměnu zkušeností. A nakonec nás čeká malá oslava. 🙂

Certifikát
o absolvování 10 dní


Po zpracování stručného projektu a vyplnění závěrečného souhrnného testu.