Miroslav
Spousta

Lektor
konzultant
kouč

Témata

Koncepce rozvoje firmy
Řízení a rozvoj týmu
Důležitá rozhodnutí
Příprava aplikačních projektů
Podpora v řízení změn
Efektivní komunikace a funkční vztahy
Individuální rozvoj
Podpora čerstvých manažerů
Facilitace workshopů

Objednat balíček konzultací

Tématické
balíčky konzultací pro klíčové lidi

Koučink & mentoring

Přenos vzdělávání do praxe

Facilitace workshopů

Formy práce

Dle dohody s klientem kombinuji:
MENTORING – expertní vedení klienta k řešení s využitím zkušeností a praxe konzultanta.
KONZULTACE – konzultant nabízí klientovi svůj názor na jeho otázky či problémy.
KOUČINK – technika podpory založená na kladení silných otázek a využívání efektivních postupů dle druhu zadání. Klient si sám (s intenzivní podporou kouče) tvoří a hledá svá řešení.
TRÉNINK – učení znalostí a rozvoj dovedností.
FACILITACE – odborné vedení workshopů za pomoci technik a postupů, které zlepšují využívání času a kvalitu komunikace při týmové práci.

Jak to funguje

Balíček konzultací tvoří 5 setkání v rozsahu 1,5 h + úvodní setkání zdarma.
Konzultant jezdí za vámi do firmy.
Na úvodní schůzce zdarma si definujete cíle, výstupy a náplň dalších setkání.
Frekvence konzultací je jednou za
2 – 8 týdnů dle potřeby.
Rozsah spolupráce je možné měnit podle dohody.

Cena

Základní cena balíčku 5+1 konzultací je 25 000,- Kč bez DPH.

Počet konzultací lze upravit dle dohody.

Koncepce
rozvoje firmy

Tvorba středně a dlouhodobých plánů
Firma očima zákazníků a dalších klíčových aktérů

Řízení a rozvoj manažerského týmu

Výběr a skladba týmu
Funkční definice rolí a kompetencí
Řízení a rozvoj problémových členů
Řízení vztahů v týmu
Určení priorit

Důležitá rozhodnutí

Zastavení a nadhled
Zvážení rozhodnutí z různých úhlů pohledu
Porovnání jednotlivých variant řešení
Pohled z odlišných časových perspektiv

Příprava aplikačních projektů

Podrobná vizualizace výsledků
Definice milníků a tvorba aplikačního plánu
Definice a eliminace rizik
Určení priorit

Podpora v řízení změn

Příprava změnových projektů
Příprava složitých vyjednávání
Definice a eliminace negativních dopadů na systém firmy

Efektivní komunikace a funkční vztahy

Příprava na efektivní vedení porad a schůzek
Řešení vztahových problémů ve firmě
Funkční nastavování rolí a zodpovědností

Individuální rozvoj

Sebeřízení a time management
Individuální trénink manažerských dovedností
Přenos dovedností z tréninku do praxe

Podpora čerstvých manažerů

Příprava na převzetí funkce
Podpora po nástupu do funkce
Eliminace negativních dopadů výměny manažera na firmu a tým

Facilitace workshopů

Definování výstupu z workshopu se zadavatelem
Udržení pozornosti týmu na dosažení výstupu
Zajištění efektivní komunikace v týmu při hledání složitých řešení
Využívání efektivních technik a postupů pro využití mozkového potenciálu týmu