Miroslav
Spousta

Lektor
konzultant
kouč


  • Co vás nejvíc trápí
    a co potřebujete vyřešit?

  • Řešení aktuálních problémů,
    rozvoj schopností a výkonnosti vašich lidí.

Cena

1 den / měsíc 15 000 Kč + DPH
2 dny / měsíc 28 000 Kč + DPH
větší rozsah - individuálně

Při realizaci nad 200 km od Prahy se účtuje cestovné.

Interim mentoring a koučink

Zapněte firmu na plný výkon!

Balíček služeb na míru

dle domluvy
ve vaší firmě

CÍLE SPOLUPRÁCE:

Zlepšení organizace, zefektivnění komunikace a spolupráce ve firmě, zvýšení výkonnosti firmy.
Pozitivní změna ve firmě, která se děje sladěním rolí, hierarchie, kompetencí, zprůchodněním a zefektivněním komunikace, definováním rolí a vedení lidí tak, aby je pochopili a naplňovali.
Zvýšení kompetentnosti kmenových manažerů a zaměstnanců.
Vhodné pro firmy, které potřebují stabilizovat nebo provést změnou po růstu, restrukturalizaci nebo výrazné změně.

OBSAH:

Analýza potřeb klienta, sladění se s firmou a definování cílů spolupráce.
Koučování, mentoring a poradenství pro klíčové lidi ve firmě, rozvoj jejich leadership dovedností.
Vedení tvořivých, řešících a projektových workshopů.

CO VÁM VE FIRMĚ ZŮSTANE:

Změny definované společně na začátku spolupráce.
Živá a funkční organizační a komunikační struktura.
Kompetentní a samostatní manažeři schopní špičkově zastávat svoje role.
To, co jde předat z mých zkušeností a znalostí.
obr

Mám zájem

Koučování v managementu

Jednodenní seminář

Není koučink jako koučink

Pro mne je koučink radost z objevování. Miluji moment, kdy položím dobrou otázku, klientovy oči se odpojí ode mne a od... celý článek

WEB říjen 2011

Win-win v managementu

Nejprodávanější manažerský seminář